ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย แสงเทียน    มั่นยืน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บัวเชดวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)