ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประดิษฐ์    สมสวย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โชคเพชรพิทยา
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)