ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อภิวัฒน์    ปราณีตพลกรัง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1