ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว แขไข    สิงคเสลิต
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ตั้งใจวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)