ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุเมธ    เจนขนบ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ขวาวใหญ่วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)