ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สวัสดิพงษ์    คงดี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สุรพินท์พิทยา
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)