ยินดีต้อนรับ


นายอุทัย  ขัติวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน กาวิละวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล
  นายอุทัย    ขัติวงษ์

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  รป.ม. ไม่ใช่วุฒิครู
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  กาวิละวิทยาลัย
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  053-246166