ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุทัย    ขัติวงษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กาวิละวิทยาลัย
สังกัด
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)