ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อุทัย    ขัติวงษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน กาวิละวิทยาลัย
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)