ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง รัชณีย์    นิรุตติพงศ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน กาวิละวิทยาลัย
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)