ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จุฑารัตน์    วงค์ขัติยะ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
สังกัด
สพป.ลำปาง เขต 3