ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง จุฑารัตน์    วงค์ขัติยะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3