ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ ร.ต. พินิตนันท์    ดวงจันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบ่อแกบ่อทอง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3