ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประชากร    เขื่อนปัญญา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เวียงเจดีย์วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)