ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กานดา    เขื่อนเพ็ชร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วชิรป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)