ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จรูญ    ชะทา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองเบ็นเจริญวิทย์
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1