ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จักริน    เมืองใจหล้า
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่ตาแมว
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2