ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี วุฒินัย    ประชานุเคราะห์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่ผง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2