ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กันติทัต    บุญศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีโพธิ์เงินวิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2