ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย กันติทัต    บุญศรี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านป่าม่วง
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4