ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายกันติทัต    บุญศรี
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านป่าม่วง
สังกัด
  สพป.เชียงราย เขต 4
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053193625