ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กันติทัต    บุญศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าม่วง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4