ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง บัวผัด    เสียเหวย
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)