ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นฤมล    เกิดมูล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2