ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุพรรณ์    จันทาพูน
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)