ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อรอนงค์    จอมแปง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)