ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศุจีภรณ์    อาจนาเสียว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แม่แตง
สังกัด
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)