ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พงษ์ศักดิ์    เวชสาร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปากพนัง
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)