ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อาคม    จินดาพงษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1