ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุพัตรา    วรรณมะกอก
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)