ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วานิช    การบรรจง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคอนสวรรค์
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1