ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สมลักษณ์    ศิลปสม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเสี้ยวน้อย
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1