ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย บุญรัตน์    เบ็ดเสร็จ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านทับไทร
สังกัด สพป.กระบี่