ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญรัตน์    เบ็ดเสร็จ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทับไทร
สังกัด
สพป.กระบี่