ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ ร.ต. อดุลย์    อะทะยศ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาน้อย
สังกัด
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)