ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เวธิต    ยะติ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)