ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิมิตร    ฤทธิ์ไธสง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองไฮโคกสง่า
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1