ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มณเฑียร    พงษ์จำนงค์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนามน
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1