ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมหวัง    ทองประภา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1