ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พัชรินทร์    จันตะบุตร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าสองยางวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)