ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อารีรัตน์    รุ่งเรือง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เฉลิมขวัญสตรี
สังกัด
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)