ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ฐิติพงษ์    ตรีศร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พุขามครุฑมณีอุทิศ
สังกัด
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)