ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ณัฏฐ์ฤทัย    วิทยาวโรจน์กิจ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พุขามครุฑมณีอุทิศ
สังกัด
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)