ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พันทิพา    จันทร์แสงศรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พุขามครุฑมณีอุทิศ
สังกัด
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)