ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง จุรีณ์ภรณ์    สายอุ่นใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน พรานกระต่ายพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)