ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง วชิรารัตน์    เจริญสุข
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน พรานกระต่ายพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)