ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว อัจจิมา    ด้วงฟู
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน พรานกระต่ายพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)