ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ธีรารัตน์    กีรติวศิน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน พรานกระต่ายพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)