ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นงลักษณ์    ปฐมธรรมการ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พรานกระต่ายพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)