ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประทวน    บดีรัฐ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พรานกระต่ายพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)