ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง วชิราภรณ์    วงศ์รัตน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน พรานกระต่ายพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)