ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิฑูรย์    คำจริง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วชิรบารมีพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)