ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เจตนิพัทธ์    คุ้มคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหนองสนวน
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2