ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย เจตนิพัทธ์    คุ้มคำ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดหนองสนวน
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2