ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อดิศร    สวยสม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเนินทราย
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2