ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พรพิพัฒน์    ตั้งจิตรวัฒนากุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2